Reference

Průmyslové stavby


• Skladová a výrobní hala Remaq - dodávka elektroinstalace, EPS
• Výrobní hala Metal - PS - kompletní dodávka elektroinstalace
• MVE Bělov - dodávka el.montážních prací - ČKD Turbo Technics
• Oprava osvětlení výrobní haly změkčovadel - DEZA, Organik Otrokovice
• Kompletní dodávka elektroinstalace stavby haly – firma Alutex Kroměříž
• Nabíjecí stanice v bud. 31A Fatra Napajedla – elektroinstalace
• TOMATEX -  LED osvětlení haly b. 37a
• Dodávka elektroinstalace technologie - Metal - PS
• el. instalace přívodu kogenerační jednotky Mobil MGW350 – ČOV TOMA
• Regenerační linka "C" - připojení technologie - REMAQ
• TOMATEX - realizace osvětlení na bud. 48
• Continental Barum - rozšíření výroby aplikační linky č. 3 - elektroinstalace
• Přístavba haly EFFBE - CZ Velíková - elektroinstalace S0 01,04
• STAVYMA - přístavba haly ZAKO Turčín Březnice - kompletní dodávka el.instalace
• Continental Barum - SO 105 - oprava elektroinstalace a osvětlení
• Continental Barum - SO 103 - výměna světelných zdrojů hlavního osvětlení
• Continental Barum - SO 223 - dodávka záložního napájení strojovny SHZ
• LEVIER Otrokovice - rekonstrukce osvětlení šicí dílny
• HART PRESS - výměna LED osvětlení v kancelářských prostorách
• DEZA a.s., závod Organik - dodávka hromosvodové soustavy na bud. č. 11
• ČOV Věřnovice- dodávka silnoproudu
• TOT a.s. - dodávka elektroinstalace na akci "Kolárna a přístřešek pro automobily"
• DEZA a.s. - dodávka a montáž bleskosvodu provozního cisterniště provozu Organik Otrokovice
• Obsidian a.s. - dodávka a montáž hromosvodu provozní budovy
• EKOTREND Ludky s.r.o. - oprava el.rozvodů technologie na budově č. 32
• JACOM Holešov - hlavní kabelový přívod pro budovu č. 52c
• ZLÍN-AVION SERVICE s.r.o. - kompletní dodávka elektroinstalace přístavby skladů a kanceláří
• STAVYMA s.r.o. - kompletní dodávka elektroinstalace, hromosvodu a přípojky NN na stavbě provozně-správní      budovy JVS Cranes Otrokovice

 

 


 

 

Občanské stavby

• výměna osvětlení v prodejně Benetton - Centro Zlín
• Kompletní dodávka elektroinstalace "Galerie Otrokovice"
• Rekonstrukce elektroinstalace - Obecní úřad Tlumačov
• Celková rekonstrukce elektroinstalace BD 1293 a 1294 Štěrkoviště Otrokovice
• Výstaviště Floria Kroměříž - dodávka elektroinstalace SO 02
• BD Trávníky Hlavní 1250 - komletní rekonstrukce elektroinstalace
• Otrokovice - revitalizace severovýchodní části nám. 3.května – veřejné osvětlení
• Obec Tlumačov - HARKO - stavební úpravy obj. čp. 65
• HORSTAV - Obchodní centrum Modrá Husa - kompletní dodávka el. instalace
• Obec Lhota u Malenovic - rekonstrukce veřejného osvětlení hřbitova
• Zubří - sportovní hala - dodávka hromosvodové soustavy 
• BD, tř. Spojenců čp. 957 - rekonstrukce elektrorozvodů společných prostor
• Město Otrokovice - DDM Sluníčko - oprava el. rozvodů
• Město Otrokovice - rekonstrukce osvětlení městské knihovny
• Město Otrokovice - nasvětlení účelové komunikace v lokalitě Štěrkoviště
• STAVYMA s.r.o. - kompletní dodávka elektroinstalace BD - A,B,C - ul. Stašova v Malenovicích

 

Rozvodny, rozvaděče

• Dodávka rozvaděčů technologie a el.instalace - Knaher Plastics
• Dodávka rozvaděče výroby betonu - AZ Beta Kněžpole
• Dodávka rozvodny RH - CPI City Center Olomouc
• Dodávka rozvaděčů Albert Vrbno p.Pradědem
• Dodávka rozvaděčů Lídl Lety u Prahy
• Dodávka rozvaděčů RH, RM1, RM2, RCHL a kompenzace RC - REMAQ
• Continental Barum - dodávka el. rozvaděčů pro objekt SO 110
• TOT a.s. - rozvaděče osvětlení kotlů K1 - K4
• Dodávka rozváděče RM 01 - krytý bazén Rožnov p.   Radhoštěm
• Dodávka rozváděče RMS - DEZA a.s., provoz ORGANIK
• Dodávka rozváděčů pro stavbu BC Logistic v areálu TOMA a.s.
• Dodávka rozváděče RH 27 - Energetika Malenovice
• Dodávka rozváděčů pro ČOV Němčičky - IMOS Zlín
• Dodávka rozváděčů - LEICON MSL s.r.o.
• Dodávka rozváděčů - šicí dílna a  b. 37c  - TOMATEX a.s.
• Dodávka rozváděčů - SIGA a.s.
• Dodávka rozváděčů - TOMA a.s. - zdravotní středisko 
• Continental Barum - SO 177 - dodávka el.rozvaděče RO 21.11
• TOMA a.s. - BD ul. Kvítková, Zlín -rekonstrukce el.měrových rozvaděčů 
• EKOTREND Ludky s.r.o. - dodávka a montáž el. rozvaděčů na bud. č. 32 v areálu TOMA a.s.

 

Školy

• ZŠ Trávníky Otrokovice - výměna osvětlení v pavilonu A - LED technologie
• STAVYMA - ZŠ Zlín Křiby - přístavba a rekontrukce kuchyně - kompletení dodávka el.instalace
• Výměna osvětlení v tělocvičnách ZŠ TGM v Otrokovicích
• MŠ J.Žižky - výměna osvětlení
• ZŠ Tlumačov - oprava osvětlení schodišť a chodeb
• Výměna osvětlení v učebnách a jídelně ZŠ Trávníky Otrokovice
• Výměna osvětlení v objektu ZŠ TGM v Otrokovicích
• ZŠ Mánesova Otrokovice  - rekonstrukce hlavních rozvodů vč. rozvaděčů
• SPŠ Otrokovice - JEZERKA, realizace úspor energie - kompletní dodávka hromosvodové soustavy,  
   elektroinstalace
• Gymnázium Otrokovice - kompletní dodávka hromosvodové soustavy
• ZŠ Mánesova Otrokovice - dodávka elektroinstalace pro novou technologii školní kuchyně

 

Významní zákazníci

STAVYMA, s.r.o. 

FEMONT Opava s.r.o.
PS – MSI a.s.
REMAQ s.r.o.
TOMA a.s.
SPECO CONTROL s.r.o.
GLYCONA s.r.o.

TANEX Vladislav a.s.
Teplárna Otrokovice a.s.
Město Otrokovice
Obec Tlumačov
JAFRA shoecomponents s.r.o.
TEMPEL shankboard s.r.o.
WESTLAND s.r.o.

FERROMET, a.s.

DEZA a.s., závod Organik

Continental Barum s.r.o.

FATRA a.s.

TEHOS  s.r.o.